Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Navigation zu den wichtigsten Bereichen.

Unternavigation.

Real money casinos are also a great way for you to earn additional income. There are many people who play slots online and make money on their bets. Most players make a small amount of cash each time that they play these games, but if you plan on making a living playing online slots, you will need to make a lot of money. Some people make hundreds of dollars each day by playing online slot games. While some people make their money through the casinos, others play online slots just to make extra money and to be able to pay their bills. At CasinoOnlineCa you can find a list of top online casino sites for real money.
Online gambling is more affordable than ever before, but players should be wary of the minimum deposit casinos that arent worth spending their money on. Use the tips above to ensure that you can enjoy the games you want, whether they involve real cash or just virtual points. Once youve found a site that you think offers these codes, youll have to input them in so that you can enter them to see what the code is related to. Then youll need to wait until the code expires. After the code has expired, youll be able to play for the bonus, and you can keep the money youve earned from that game plus the bonus amount. After a while, you can keep on using the same site or transfer the points to another live casino Singapore site.

Hauptnavigation.


Zertifikat "audit berufundfamilie"


Inhaltsbereich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

IAB/CERGE-EI - Šetření v podnicích: Podnikatelské aktivity od rozšíření EU v roce 2004

ReLOC – Research on Locational and Organisational Change

Popis projektu

Hodnocení týkající se ekonomické situace a hlavně aktuálního dění na pracovním trhu zaměstnavateli poskytuje důležité informace jak pro podnikatelskou praxi, tak i pro vědecký výzkum. Na doplnění již uskutečněných šetření mezi zaměstnavateli jako např. IAB-Establishment Panel, která se vztahují především na trh práce, uskuteční IAB v rámci mezinárodně orientovaného projektu poprvé anketu, zaměřenou na podnikatelské aktivity od rozšíření EU v roce 2004.
Poznatky získané šetřením v podnicích by měly uzavřít mezery ve výzkumu na poli mezinárodní integrace pracovních trhů. Takto získané informace jsou z hlediska politiky pracovního trhu a regionální politiky velmi důležité a mohou se stát východiskem pro další výzkumné projekty.
 
S podporou Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) se nejprve uskuteční  průzkum jednotlivých podnikatelských aktivit českých a německých podniků od rozšíření EU v roce 2004. Anketa se nezaměřuje pouze na vývoj podnikatelské poptávky a faktorů ovlivňujících rozhodnutí o místě podnikání. Zájem je i o hodnocení podnikatelských strategií a hospodářských propojení jednotlivých podniků na mezinárodní úrovni. Výsledky šetření přitom slouží výhradně vědeckým účelům.  

Na šetření se podílejí následující instituce

 

Infobereich.

Abspann.