Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Navigation zu den wichtigsten Bereichen.

Hauptnavigation.

Inhaltsbereich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

IAB/CERGE-EI - Šetření v podnicích: Podnikatelské aktivity od rozšíření EU v roce 2004

ReLOC – Research on Locational and Organisational Change

Popis projektu

Hodnocení týkající se ekonomické situace a hlavně aktuálního dění na pracovním trhu zaměstnavateli poskytuje důležité informace jak pro podnikatelskou praxi, tak i pro vědecký výzkum. Na doplnění již uskutečněných šetření mezi zaměstnavateli jako např. IAB-Establishment Panel, která se vztahují především na trh práce, uskuteční IAB v rámci mezinárodně orientovaného projektu poprvé anketu, zaměřenou na podnikatelské aktivity od rozšíření EU v roce 2004.
Poznatky získané šetřením v podnicích by měly uzavřít mezery ve výzkumu na poli mezinárodní integrace pracovních trhů. Takto získané informace jsou z hlediska politiky pracovního trhu a regionální politiky velmi důležité a mohou se stát východiskem pro další výzkumné projekty.
 
S podporou Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) se nejprve uskuteční  průzkum jednotlivých podnikatelských aktivit českých a německých podniků od rozšíření EU v roce 2004. Anketa se nezaměřuje pouze na vývoj podnikatelské poptávky a faktorů ovlivňujících rozhodnutí o místě podnikání. Zájem je i o hodnocení podnikatelských strategií a hospodářských propojení jednotlivých podniků na mezinárodní úrovni. Výsledky šetření přitom slouží výhradně vědeckým účelům.  

Na šetření se podílejí následující instituce

 

Infobereich.

Abspann.